20.000 zzp’ers krijgen alsnog zwangerschapsverlof

Bron: Contaqt

Vrouwelijke zzp’ers die tussen 2005 en 2008 zwanger waren, konden geen gebruik maken van zwangerschapsverlof. Onterecht blijkt! Ze hebben nu alsnog rechten.

Tot de afschaffing van de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) in 2004 hadden zwangere zzp’ers recht op een zwangerschapsuitkering. Vanaf 2008 ontstonden er ook weer rechten door de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ). In de periode daartussen moesten de zwangere zzp’ers maar doorwerken tot de bevalling en na de bevalling gelijk weer aan het werk gaan. Dat is natuurlijk niet terecht. Gelukkig denken de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en de vorige minister van Sociale Zaken er ook zo over. Met terugwerkende kracht kunnen 20.000 zzp’ers alsnog aanspraak maken op een compensatie.

Waar bestaat recht op?

Het gaat om oude rechten, dus het is moeilijk om deze te herleiden naar een bedrag waar je recht op hebt. Dit wordt ondervangen met een compensatieregeling. Volgens het VN-vrouwenverdrag hebben vrouwen namelijk recht op verlof in verband met zwangerschap en bevalling. Het compensatiebedrag is vastgesteld op bruto 5.600 euro. Vanaf januari 2019 wordt het bedrag uitgekeerd. Hoe, wat en waar volgt nog nadere informatie over. Het UWV zal moeite doen om de vrouwen die het betreft te bereiken.

Hoe kunnen zzp’ers tegenwoordig zwangerschapsverlof krijgen?

Werknemers hebben recht op minimaal 16 weken verlof. Ook zelfstandigen hebben hier recht op, maar er geldt wel een voorwaarde. Voor de ZEZ-uitkering moet je in het jaar voorafgaande aan de zwangerschap minimaal 1.225 uren als zelfstandige gewerkt hebben. In vergelijking met werknemers is het wel een versoberde regeling. Er wordt namelijk maximaal uitgegaan van het minimumloon. Heb je minder dan 1.225 uren als zelfstandige gewerkt? Er kunnen nog steeds rechten zijn, maar de uitkering zal wel lager zijn.

Wat keert de AOV uit?

Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Vanuit deze verzekering bestaat er mogelijk recht op een uitkering, maar dat is niet altijd het geval. Een voorwaarde van een uitkering kan zijn dat de AOV minimaal één jaar voor de uitgerekende bevallingsdatum afgesloten is. Er volgt in principe een uitkering van 16 weken, maar de eigenrisicoperiode kan hier nog van afgetrokken worden. Met een eigenrisicoperiode van 4 weken blijft er dus nog een uitkering over van 12 weken. Naast de uitkering uit de AOV, heb je ook nog recht op de ZEZ-uitkering. Dit is namelijk een recht dat blijft bestaan.


Verdiep je alvast in de rechten bij zwangerschap voordat het zover is. De AOV er zo goed mogelijk op afstemmen is aan te raden. Hoe je dat doet, kunnen wij jou bij helpen. 

Overig nieuws