5 procent ZZP'ers heeft probleem na arbeidsongeschiktheid

Bron: Contaqt

Zzp’ers zonder een arbeidsongeschiktheidsverzekering weten dat ze risico’s lopen. Maar wordt het risico niet onderschat? Volgens het Centraal Plan Bureau wel.

Bij goede gezondheid denk je niet aan het doemscenario van een ernstige ziekte of een zwaar ongeval. Het gaat jou waarschijnlijk toch niet overkomen. Dat dachten veel zelfstandigen ook die nu arbeidsongeschikt zijn, niet meer kunnen werken en ook nog geldzorgen hebben. Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft onderzocht hoe zelfstandigen met het risico van arbeidsongeschiktheid omgaan. De conclusie is dat je als zzp´er flink de klos kunt zijn als je geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt.

Een kwart van de zzp´ers duikt gelijk onder het minimumloon

Uit het rapport blijkt dat een kwart van de zzp´ers gelijk in de problemen komt bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Een logische conclusie is dat de rest, 75 procent, een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten, maar dat is niet het geval. Andere zzp’ers hebben ook nog andere inkomsten, kunnen terugvallen op het inkomen van de partner of hebben vermogen opgebouwd. Het laatste is natuurlijk maar een tijdelijke oplossing. Ze hebben waarschijnlijk niet de jaarsalarissen tot hun pensioendatum op de spaarrekening staan.

5 procent heeft gelijk een probleem

Eén op de twintig zzp’ers heeft een nog groter probleem. Zij vallen met het inkomen in één keer naar nul. Zij hebben geen vangnet en moeten gelijk bij de gemeente aankloppen voor een bijstandsuitkering. Dit klinkt als een zekerheidje, maar een bijstandsuitkering heb je niet zomaar recht op. Je kunt eerst verplicht worden om je vermogen op te eten. Denk hierbij aan een auto met een hoge dagwaarde of een huis waar een flinke overwaarde in zit.

Maar 24 procent van de zelfstandigen heeft een AOV

Volgens het CPB kiezen steeds minder zzp’ers voor het verzekeren van het risico. De laatste jaren is het aantal zzpers sterk gestegen, maar ze hikken aan tegen de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. De belangrijkste reden is dat ze denken dat een AOV te duur voor ze is. Afhankelijk van het beroep, het verzekerd bedrag en de leeftijd kunnen de lasten hoog zijn, maar eigenlijk kun je niet zonder deze verzekering.

Is een verplichte verzekering de oplossing?

Een conclusie uit het rapport is dat een verplichte AOV het verzekeren goedkoper maakt. Gezamenlijk dragen de zelfstandigen dan de lasten. Het verplicht stellen heeft natuurlijk ook nadelen waarbij stil moet worden gestaan. De concurrentiepositie van zzp’ers verslechtert ten opzichte van buitenlandse zelfstandigen. Ook kan het een negatief effect hebben op de werkgelegenheid. Het verplicht stellen is al vaker over gesproken, maar er is veel weerstand tegen.

Als het al verplicht wordt gesteld kun je er als zelfstandige niet op wachten. Politieke besluitvorming kan maanden tot jaren duren. Volgend jaar zijn er verkiezingen. Het is nog maar de vraag of politieke partijen zich nu willen branden aan dit onderwerp. Sta nu alvast stil bij de risico’s die je loopt.


Wij rekenen graag voor jou uit wat de gevolgen zijn van arbeidsongeschiktheid. Ook kunnen wij zoeken naar een betaalbare oplossing. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Overig nieuws